Az LNG jelentése szerint cseppfolyósított földgáz, mely kapcsán összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat és megvizsgáltuk mennyire klímabarát.

Négy hónap telt el azóta, hogy az Európai Bizottság szilveszterkor megküldte a taxonómia rendelet módosításának tervezetét a tagállamoknak. Ekkor még attól voltak hangosak a médiumok, hogyan kaphat zöld címkét a nukleáris energia és bizonyos feltételekkel a földgáz beruházás.

A döntés mögött egy szakmai és egy politikai érv is meghúzódott, hiszen az üvegházhatású gázok kibocsátásának gyors és radikális csökkentéséhez elkerülhetetlen a legnagyobb szén-dioxid kibocsátással járó szén- és lignit-tüzelésű erőművek kivezetése. A lignit- és széntüzelésű erőművek legmodernebb kombinált ciklusú földgáz erőművekre való cseréjével, akár 40-60% szén-dioxid kibocsátáscsökkentést érhetünk el. Az eredeti elképzelés a februárban kirobbant orosz-ukrán háború hatására annyiban módosult, hogy az Európai Unió vezetése a vezetékes orosz földgázt a világ távoli tájairól érkező LNG-re cserélné, ezzel függetlenítve magát az orosz energiahordozóktól.

LNG jelentése

Az LNG, magyarul cseppfolyósított földgáz (liquefied natural gas) a légnemű földgáz tisztított, és legalább -161,5°C-ra lehűtött változata, amely 625-szoros térfogatcsökkenést szenved el a folyadékká válás során. Ezt úgy kell elképzelni, mint ha egy PB palack még 625 db tartalmával rendelkezne, ráadásul a szennyezőanyagok eltávolítása során tisztább anyag jön létre, amelynek égése is tisztább lesz, és ennek megfelelően végül kevesebb károsanyag keletkezik (erről bövebben a cseppfolyósított földgáz szóló cikkünkben).

Nem új technológia, piaci folyamatok hátráltatták eddig a terjedését.

Michael Faraday a cseppfolyósításhoz szükséges technológiát már a XIX. században alkalmazta Nagy-Britanniában, majd 1873-ban Münchenben (Németország) megtervezték az első praktikus kompresszort és hűtőgépet. Az első LNG szállítási szerződést 1961-ben kötötte meg Anglia Algériával. Nem véletlenül egy szigetország szerepel első szerződő országként, ugyanis az LNG kereskedelembe azon országok kapcsolódtak be, amelyek tengerparttal rendelkeznek, hiszen a folyékony földgázt tankerhajók szállítják a cseppfolyósító üzemektől a visszagázosító terminálokig.

Olyan országok invesztáltak a technológiába, amelyek nagy földgázkészlettel/hiánnyal rendelkeznek, de szállítóvezetékeken nem érhető el az exportőr, illetve felvevőpiac.

A legnagyobb LNG előállító ország jelenleg: Ausztrália, Katar, és a palagáznak köszönhetően az Egyesült Államok. Jelentős piaci részesedéssel rendelkezik még: Oroszország, Malajzia, Nigéria, Indonézia, Algéria és Omán.

A termelők és fogyasztók LNG felé való irányultságát a fentiek mellett az is befolyásolja, hogy milyen messzire kell vinni az adott szállítmányt. A vezetékes földgázszállításnak van egy gazdasági határa, amelyet a tervezők nem szoktak átlépni, hiszen a súrlódás következtében történő nyomásesést fedezni kell, ami veszteséget jelent az exportőrnek. A nyomásesés arányos a cső anyagára jellemző súrlódásitényező és a csőszakasz hosszának az átmérőjével alkotott hányados szorzatával. Ebből a tervezőnek ráhatása csak a csővezeték hosszára van, ennek optimuma szárazföldi szállítás esetén 4000 km, míg tengerbe fektetett csövek esetén 1200 km körüli értékre becsülendő. Az ökölszabály általában az, ha a termelés helye és a piac közötti távolság 2000 km-nél kisebb, akkor feltétlen megéri csővezetéket építeni, amennyiben 2000 km-nél nagyobb a távolság, főleg, ha óceánokon választják el a végpontokat, az LNG az ideális megoldás.

lng-gaz

 

1. ábra – Cseppfolyósított földgáz (LNG) értéklánc*.
Forrás: ENEÁS és Klímapolitikai Intézet saját szerkesztés

LNG értéklánc elemei:

A cseppfolyósított földgáz fő összetevője a metán (90%), némi etán, propán és bután tartalommal. A földgázból felszínre hozatal után és a cseppfolyósítás előtt eltávolítják a savas gázokat (H2S, CO2), a héliumot, a szilárd szennyeződéseket, a higanyt, valamint a hosszú szénláncú szénhidrogéneket abból a célból, hogy megszüntessék a korrozivitását és megkönnyítsék a további feldolgozást. Ezután hűtik a cseppfolyósító üzemben (i). A cseppfolyós földgáz nem robbanásveszélyes, nem kell magas nyomáson nyomásálló tartályokban szállítani, de az alacsony hőmérséklettartás kívánalma miatt a tartályok duplafalúak, termosz-szerűek. Tisztítás és cseppfolyósítás után LNG tartályhajókba szivattyúzzák (ii), majd fenntartva az alacsony hőmérsékletet, elszállítják a megrendelő által megjelölt fogadó terminálokba (iii), ahol újra gázosítják, ha szükséges, betárolják megfelelő geológiai összletbe (iv), vagy közvetlenül betáplálják az elosztó hálózatba (v), amin keresztül eljut a földgáztüzelésű erőművekbe (vi), az ipari- (vii) és a lakossági (viii) felhasználókhoz. A legfontosabb ipari felhasználó a vegyipar, a petrolkémia, a lakosság pedig fűtésre használja egyedi rendszerekben vagy távhőszolgáltatás keretében.

A tankhajóban több tartályban összesen 100-250 ezer m³ folyadék helyezhető el. A tartályok belső fala legalább 9% nikkelt tartalmazó minőségi acél, amely ellenáll az extra hőmérsékletnek, a folyadék hidrosztatikai nyomásának és a folyadék feletti gáztér mintegy 0,5 bar nyomásának. A tartályt hőszigetelő anyag burkolja, azon kívül pedig beton- vagy acélhéj védi a környezetet az esetleg kilépő gáztól, és támasztja a tartályt és a hőszigetelést. A tartályok többsége gömb alakú, de vannak már szögletes tartályok is. A tankhajó felkészült az LNG gépi hűtésére is, de a legtöbb hajó a betárolt LNG egy részének elpárologtatásával hűti a folyadékot, amely gázt aztán a hajó hajtására használnak fel. Jelenleg kb. 250 LNG-szállító hajó úszik a tengereken, összes szállítókapacitásuk 31 millió köbméter.

LNG újragázosító terminál

 

2. ábra – A világ LNG újragázosító termináljainak térképei 2017-től.
Forrás: Tianbiao He et al. (2019): LNG cold energy utilization: Prospects and challenges

Ahogy a fenti ábrán látható, cseppfolyósított földgázt visszagázosítására a világ számos pontján épült létesítmény. Azonban nem csak a szállítás jár együtt hatalmas környezetterheléssel, a párolgási veszteség a tartály tartalmának napi 0,1%-át is eléri, feltéve, hogy a szigetelés megfelelő. A cseppfolyósítást és szállítást követően a visszagázosítás is energiaintenzív folyamat, körülbelül 830 kJ/kg az LNG a terminálok energiafelhasználása. Az Egyesült Királyság Üzleti, Energiaügyi és Ipari Stratégiai Minisztériuma (UK Department of Business, Energy, and Industrial Strategy) szerint

egy tonna LNG szállítmány teljes életciklusa során körülbelül 3,64 tonna szén-dioxid kibocsátásával jár együtt, aminek nagyából 75,8%-a az elégetésekor kerül a légkörbe, 24,2% pedig az út során.

Erre a kibocsátásra rakódik rá, a halmazállapot változáskor és szállításkor elszivárgó metán kibocsátás, ami igazán súlyos probléma, hiszen a szén-dioxidnál 23-szor erősebb üvegházhatású gázról van szó.

Szén-dioxid kibocsátás intenzitása

3. ábra – Szén-dioxid kibocsátás intenzitása.
Forrás: Shaton E. et al. (2019): The Environmental Footprint of Gas Transportation: LNG vs. Pipeline,

A Journal Economics of Energy & Environmental Policy-ban megjelent tanulmány összehasonlított több útvonal karbonterhelését, annak függvényében, hogy csővezetéken vagy LNG formában, hajón történik a földgáz elszállítása. Az összehasonlító vizsgálat eredményei megerősítik más tanulmányok általános megállapításait, miszerint

a csővezetékes szállítás környezeti szempontból jobban teljesít, mint az LNG-alapú.

A különbség nem is effektíve a szállítás karbonnyomában számottevő, hanem az átalakító terminálokon, vagyis ezek azok, amelyek igazán nagy ÜHG-terhelést jelentenek a környezetre. Ezt a hátrányt a vezetékes szállítással szemben az LNG csak nagyobb távolságnál tudja ledolgozni. A 3. ábrán jól megfigyelhető, hogy a cseppfolyósítás és gázosítás terhelése már önmagában eléri az át nem adott Északi Áramlat II gázvezeték szintjét, viszont az LNG-t ekkor még Európába kell utaztatni egy másik kontinensről.

Az LNG gáz lehet az Európai Unióban a gázellátás jövője?

Sokan az Európai Unióban az LNG-től várják az orosz gázfüggéstől való függetlenség elérését, azonban ez nem jár akkora haszonnal, hogy az megérje a közösség összes országának. Jelenleg elképzelhetetlen, hogy az LNG megoldás legyen a szükséges mennyiségű földgáz biztosításához, az Unió döntéshozói szerint is legalább fél évtized, amíg a számtalan terminál megépítéssel elkészülünk, addig haladunk a klímasemlegességgel szembe vezető úton. Valódi megoldást az európai energiaéhségre a megújuló energiatermelők térnyerése és a nukleáris energia reneszánsza jelentene, ugyanis elektromos fűtéssel és zöld hidrogénnel valóban klímabarát módon lehetne függetleníteni az európai energiaszektort.

Forrás:

  • Tianbiao, H., Zheng, R. C., Junjie, Z., Yonglin, J., Praveen, L. (2019): LNG cold energy utilization: Prospects and challenges, Energy 170: 557-568.
  • Burel, F., Taccani, R., Zuliani, N. (2013): Improving sustainability of maritime transport through utilization of Liquefied Natural Gas (LNG) for propulsion, Energy 57: 412-420.
  • Shaton E., Hervik A., Hjelle M. H. (2019): The Environmental Footprint of Gas Transportation: LNG vs. Pipeline, Journal Economics of Energy & Environmental Policy (EEEP) 8(2)
  • Toldi O. (2022): Kulcsszerepe lehet az LNG-nek az EU-s gázellátásban. De nem most! https://klimapolitikaiintezet.hu/elemzes/cseppfolyositott-foldgaz-lng-europai-gazellatas
  • Colombia University - Energypolicy