A Klímapolitikai Intézet hétvégi képzést tart az MCC környezeti kérdések iránt érdeklődő diákjai számára. Az MCC-s hallgatókkal megismertetjük a klímaváltozás legfontosabb kérdéseit. Bemutatjuk, hogy mi a klímapolitika célja, kik az érintettek, az éghajlatváltozás kapcsán kinek milyen felelőssége van.

A foglalkozások során a gyakorlati természetvédelmi ismeretek megszerzésére, a mindennapok során alkalmazható környezetbarát megoldásokra is figyelmet fordítunk, ugyanakkor a hazai és európai szakpolitikai környezet és diskurzus értelmezése is a képzés részét képez.

Minden foglalkozást interaktív módon tartunk meg, és elegendő időt engedünk a hallgatói kérdéseknek, játékos formában adunk át gyakorlati és elméleti ismereteket. Nem akarunk túlzottan elvontak lenni, ezért a valós esetek fontos részét képezik majd az előadásoknak.

A környezeti problémákra adható megoldások keresése során összetett, egymásra ható rendszereket mutatunk be, holisztikus szemléletre ösztönözzük a diákokat, olyan új nézőpont elsajátítására, amelyen keresztük megérthetik a globális és a lokális folyamatokat.

A képzés elvégzését követően a hallgatók képesek lesznek átfogóan és kritikusan értelmezni a hazai és nemzetközi környezet- és klímapolitikai történéseket. Nem környezeti szakembereket akarunk képezni, a jövő vezetőinek gondolkodásában szeretnénk megjeleníteni a környezeti értékeket.

Lesz természetjárás, madárles, klímaktivtiy, előadások és közösségépítés! Intézetünk célja az éghajlatváltozás ellen tenni akaró, tehetséges diákok felkarolása, a fiatal nemzedék támogatása a klímaváltozás elleni küzdelemben.