Bársony István munkássága lebontotta a szépirodalom és a természettudomány, illetve elsősorban a vad- és erdőgazdálkodás és a vadászat közötti határokat. Dr. Hajdú Andrásnak, az MCC Politikatudományi Iskola kutatótanárának vendégszerzős írása.

Késő nyár és kora ősz. Talán az év egyetlen hónapjában sem kapcsolódnak annyira szervesen egymáshoz az évszakok, mint szeptemberben. Gyorsan válthatják egymást a nyarat idéző délutánok és a hideg, őszi esőt hozó esték, amelyeket hűvös, párás, ködös reggelek követnek. Az idősebbek pedig még azt is láthatták, hogy az Északi-középhegységben a szarvasbőgéssel az első hó is megérkezett. Kimeríthetetlen téma az irodalom és más művészeti ágak számára. 2021 szeptembere a természet átalakulása, az ősz kezdete mellett az „Egy a természettel” Vadászati és Természeti Világkiállítás miatt is különleges, amelynek alkalmából Bársony István munkásságát idézzük fel, aki lebontotta a szépirodalom és a természettudomány, elsősorban a vad- és erdőgazdálkodás, valamint a vadászat közötti határt.

Bársony István 1855-ben született Fejér megyében, a mai Sárkeresztes községben. Apja a helyi Károlyi-birtok gazdatisztjeként dolgozott, ahonnan az 1850-es évek végén a Károlyi-család központjába, Nagykárolyba költözött családjával. Az Alföld észak-keleti része, a szatmári táj vált Bársony István „második szülőföldjévé”, ahol a Szamos, a Kraszna, a Tisza árterei és az Ecsedi lápvidék gazdagsága egész életét meghatározta. Kezdetben apjával és testvéreivel járt vadászni, tizenhároméves korától viszont egyre gyakrabban járta önállóan a szatmári erdőket, mezőket és nádasokat. Bár a folyószabályozások a századfordulóra jelentősen csökkentették a mocsaras, zsombékos területeket, Bársony István élete végéig szenvedélyesen kereste azokat az alföldi területeket, ahol felidézhette az egykori Ecsedi lápvidék világát.

A történelmi Magyarország számos, vadászati szempontból jelentős területén megfordult, legkedvesebb területe azonban a Börzsöny és a „honti hegyek” mellett az Alföld maradt.

Budapesten jogi diplomát szerzett, azonban a jogász pályát az újságírásra cserélte. Felfedezőjének és mentorának Benedek Eleket tekintik, aki bevezette az egyre színesebb fővárosi sajtó világába. Az 1880-as évektől nagyon sokat írt, novellák mellett egyre gyakrabban jelentkezett regényekkel is. Százszorszépek című első regénye német és svéd fordításban is megjelent, amit további több mint negyven kötet követett. Az 1890-es évektől széleskörben ismert és kedvelt szerző volt, közel négy évtizedes írói pályafutása alatt több mint kétezer tárca, novella és elbeszélés jelent meg tőle. Bársony István műveinek újdonságát és egyediségét a természet és a vadászat világának szépirodalomba emelése biztosította. Személyéhez fűződik az első magyar állatregény (A rab király szabadon), ami cirkuszi állatok lázadását és szökését mutatja be, főszerepben egy oroszlánnal. Az 1900-as évek elejére annak ellenére is a nagy almanachok és albumok (pl. Tátra-album) kihagyhatatlan szerzőjévé vált, hogy nem követte a századforduló új irányzatait, és művészeti szempontból (is) egyértelműen a konzervatív tábor megingathatatlan alakja maradt. A szépirodalom mellett a vadász szakirodalom bővítésének is kiemelt jelentőséget tulajdonított.

Az I. világháború után támogatásával került a Nimród szerkesztőségének élére Kittenberger Kálmán, aki mellett a későbbiekben végig kitartott.

Bársony István stílusa az 1900-as évekre vált egyedivé és rendkívül kifejezővé. Írásaiban az emberek egyre inkább háttérbe szorultak, a középpontba az erdő élete került, amit végtelen türelemmel és alázattal sem lehet soha teljes mértékben kiismerni. Ezt a gondolkodásmódot tükrözte az is, hogy rendkívül sok novellát szentelt a sikertelen vadászatokra, amelyekben saját korlátait és kudarcait mutatta be a szélesebb közönségnek. Írásaiban a táj és az aktuális évszak bemutatását követően kezdődik a vad felkutatása, a szöveg pedig a vad megjelenését követően válik dinamikusabbá. Stílusát már a 20. században is körülményesnek tartották, azonban kritikusai is elismerték, hogy történetei egy régi világ hangulatát őrizték meg és elvezetik az Olvasót a láp és a pagony, az erdők és a mezők minden évben megújuló világába.

„Egy a természettel” – akár Bársony István közel négy évtizedes pályafutásának tömör összegzése is lehetne.

A magyar irodalom számos kiemelkedő személyiségétől eltérően már életében általános tisztelet övezte, a szerkesztőségek – különösen a vadászat és természetjárás iránt elkötelezett lapok – megtiszteltetésnek tekintették, ha írásait közölhették. 1928-ban bekövetkező halála után még hosszú ideig meghatározta a magyar vadászirodalmat, a Nimród szerkesztőségében formálódó új generáció (pl. Fekete István, Ilosvay Ferenc, Zsindely Ferenc) Bársony István örökségére építve találta meg saját hangját. Korábbi népszerűsége ellenére 1945 után csak elvétve jelenhetett meg egy-egy írása egy nagyobb terjedelmű válogatás keretei között. Bársony István életműve azonban túlélte a közel öt évtizedes hallgatást és az utóbbi években már olyan novellái is megjelentek, amelyeket több mint egy évszázaddal korábban olvashattak többek között a Nimród, a Vadász-lap vagy a Természet számaiban, miközben üzenetük semmit sem változott: „A természet ölén a magány közelebb visz bennünket az Örökkévalóhoz. Ám az erdőn a magány nem jelent egyedülvalóságot. Minden fa valaki körülöttünk, s egyéni életet él, mint magunk. Az erdő ennek a nagy életcsoportnak foglalatja.”

Borítókép: kozterkep.hu

Eredeti megjelenés: Corvinak.hu (2021.09.30.)