Olvasási idő: 3 perc

Támogatás igényelhető az EMVA keretein belül az öntözés fejlesztésére. A támogatást az öntözés bevezetésére és a már öntözött területek öntözőrendszerének fejlesztésére is meg lehet pályázni.

A Víz-Keretirányelvnek megfelelően a Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv határozza meg, mely területek igényelhetik a támogatást és milyen feltételek mellett. A támogatások legfontosabb célja a vízfelhasználás csökkentése és a gyenge állapotú víztestek védelme, minőségének javítása.

https://www.agrarszektor.hu/noveny/igy-lehet-unios-forrasokat-igenyelni-az-ontozessel-kapcsolatos-beruhazasokra.24264.html

Az EMVA rendelet értelmében a meglévő öntözési infrastruktúrák vagy berendezések fejlesztését célzó beruházásoknak potenciális vízmegtakarításban kifejezhető, hatékonyabb vízfelhasználást kell eredményezniük. Ha beruházásban érintett víztest a VGT2 szerint a vízmennyiséggel összefüggő okokból stressz alatt (jónál rosszabb, gyenge az állapota) van, a vízfelhasználás hatékonyabbá tétele terén elért teljesítmény felének ténylegesen a vízfelhasználás csökkenésében kell megnyilvánulnia a támogatott beruházás szintjén a támogatott beruházás révén, ezáltal csökkentve az érintett víztestre nehezedő stresszt.

Jelenleg azonban nem nyújtható azonban támogatás olyan új öntözőrendszerekhez, amelyek esetében az érintett víztest már eleve stressznek van kitéve (jónál rosszabb, gyenge állapotú), tekintettel annak igen magas kockázatára, hogy az ilyen körülmények között nyújtott támogatás súlyosbítaná a már fennálló környezeti problémákat. Az öntözött területek nettó növekedését eredményező és felszín alatti vízből vagy felszíni vizekből álló víztestet érintő beruházások kizárólag abban az esetben támogathatók, ha:

  • az érintett víztest a vonatkozó vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem kapott jónál rosszabb minősítést vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt;
  • környezeti elemzés bizonyítja, hogy a beruházás nem jár majd jelentősebb kedvezőtlen hatással a környezetre nézve.

Az öntözött terület nettó növekedésének meghatározása céljából az olyan, aktuálisan nem öntözött – a programban megállapítandó és indokolandó – területek is, amelyeken a közelmúltban öntözőberendezés működött, öntözött területnek minősíthetők. Az EMVA rendelet ezen a linken érhető el.