MCC

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány fenntartásában működő tehetséggondozó intézmény, amely Kárpát-medence-szerte nyújt az oktatást kiegészítő, magas színvonalú képzéseket az általános iskola felső tagozatától kezdve az egyetemig. Az MCC tehetséggondozó munkájával a szűkebb és tágabb környezetükért tenni képes és akaró fiatalokat nevel, emellett egy, a szélesebb közönség számára is hozzáférhető tudásközpontot alakít ki. Az MCC tevékenysége ugyanis nem merül ki a képzési programok szervezésében; az intézmény több mint húsz éve elkötelezett a tudományos és közéleti témák felvetése, gyümölcsöző viták és diskurzusok megteremtése mellett. Így kapcsolódnak az MCC tevékenységéhez a Klímapolitikai Intézet célkitűzései is.

www.mcc.hu

Századvég Alapítvány

A Századvég Alapítvány több mint húsz éve a magyarországi rendszerváltozásban aktív szerepet vállaló fiatal generáció szellemi arculataként jött létre. A kezdetben lap-, és könyvkiadásra, valamint oktatásra vállalkozó alapítvány fokozatosan vált a kormányzati működés stratégiai megalapozását is végző szakmai műhellyé. A kormányzati döntések ugyanis egyre összetettebbekké válnak, így azok a kutatások, amelyek a döntések társadalmi feltételeit elemzik, nélkülözhetetlenek a sikeres nemzetstratégia kialakításában. Ezért az Alapítvány küldetése, hogy a stratégiai jelentőségű kérdések megoldásában segítséget tudjon adni a képzés, a tájékoztatás, a kutatás és a nemzetközi kapcsolatépítés területein kifejtett tevékenységével.

www.szazadveg.hu