Alapítók

A Klímapolitikai Intézet (KPI) a Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozó intézmény égisze alatt végzi tevékenységét. Az MCC egész  Kárpát-medence-szerte nyújt a hagyományos oktatást kiegészítő, magas színvonalú képzéseket az általános iskola felső tagozatától kezdve egészen az egyetemig, illetve azon túl is.

Az alapítvány tehetséggondozó munkájával a szűkebb és tágabb környezetükért tenni képes és akaró fiatalokat nevel, emellett egy, a szélesebb közönség számára is hozzáférhető tudásközpontot alakít ki.

Az MCC tevékenysége ugyanis nem merül ki a képzési programok szervezésében, az intézmény több mint húsz éve elkötelezett a tudományos és közéleti témák felvetése, gyümölcsöző viták és diskurzusok megteremtése mellett. Ily módon kapcsolódnak a Klímapolitikai Intézet célkitűzései is az MCC tevékenységéhez.

www.mcc.hu